Sikring af kulturarven

Som lokalmuseum for Aarhus har Den Gamle By et ansvar for at sikre, at  bevaringsværdier og kulturmiljøer i byen og oplandet består.

Museet er fortidens talerør, når der bliver lagt planer for fremtiden, hvor fortiden kan komme under pres. Det sker i samarbejde med kommunen.

Derudover sætter museet løbende fokus på områder, der er centrale i fortællingen om Aarhus. Formålet er at sikre viden og skabe muligheder for en bred dialog, inden det er for sent.

Museet skal høres ifølge loven

Ifølge museumslovens kapitel 8. skal de lokalhistoriske museer samarbejde med kommunens planmyndigheder om sikring af væsentlige bevaringsværdier i den fysiske planlægning. Det betyder, at museet inddrages, når der skal udarbejdes ny kommune – eller lokalplan. Den Gamle By dækker i den forbindelse Aarhus og Favrskov kommuner.

Drejer det sig om nedrivninger, ombygninger af ældre bevaringsværdige bygninger eller andre byggearbejder, der vil påvirke kulturarven, skal museet høres og kan komme med bemærkninger til myndighederne.

Den Gamle By sidder i det lokale Kulturmiljøråd i Aarhus Kommune. Det er primært gennem rådet, at museet afgiver høringssvar, men vi tager også enkeltsager op.

Læs mere om, hvordan museet arbejder med bygge- og plansager

Læs mere om kulturmiljørådet på aarhus.dk 

Kontakt

Ansvarlig for arbejdet med at sikre kulturarven er:

Museumsinspektør Anneken Appel Laursen
Telefon: + 45 41 85 09 57
E-mail: aal@dengamleby.dk